Què és un arxiu?


 Nena observant un àlbum familiar
Morguefile. Charmaine725.
El guió de desenvolupament de l'activitat permet al mestre/a la mestra realitzar una activitat guiada mitjançant les orientacions didàctiques i les imatges de suport. L'objectiu és donar a conèixer què és un arxiu, què és un document i la importància de la seva conservació i restauració.


Descripció de l’activitat                                                                                       

Activitat que es realitza a partir de l’observació de l’entorn més proper de l’alumne per tal que identifiqui els documents que testimonien les activitats de les persones (document com a font). 

Amb l’ajut d’unes imatges i de la reflexió guiada pel mestre/la mestra, els alumnes s’inicien en el coneixement de les funcions dels arxius i en la valoració del patrimoni documental.


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________