Què és un arxiu?

Enllaços a aquesta entrada

 Nena observant un àlbum familiar
Morguefile. Charmaine725.
El guió de desenvolupament de l'activitat permet al mestre/a la mestra realitzar una activitat guiada mitjançant les orientacions didàctiques i les imatges de suport. L'objectiu és donar a conèixer què és un arxiu, què és un document i la importància de la seva conservació i restauració.


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________