Ajudem Madrid! El fenomen dels refugiats durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939)"Ayuda a Madrid". 
Ministeri de Propaganda. [1937].
ANC 1-1-T-7433. 
Codi doc ANC@ula:  1072
El dossier didàctic es compon d'un conjunt d'activitats per aprofundir en l’origen dels primers desplaçaments produïts durant la Guerra Civil espanyola. 

Aquests es donen com a conseqüència de l’evacuació de Madrid durant els bombardejos a la ciutat, on les autoritats republicanes intenten forçar la sortida de la població. Madrid es converteix en un símbol de resistència al feixisme, “cal salvar Madrid”.

Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)


Descripció de l’activitat                                                                                       

Per entendre el fenomen dels refugiats, s’analitza un document titulat “Ayuda a Madrid” editat pel Ministeri de Propaganda. Gràcies a l'anàlisi d'aquesta font primària,l'alumnat obté la informació que li permet aproximar-se als objectius marcats en aquesta recerca: estudiar el fenomen del refugiats en el seu període d’inici. 

Les tasques de la proposta didàctica pretenen guiar l’alumnat en l’assoliment de nous coneixements sobre el tema esmentat. Finalment, l’alumne haurà de ser capaç de sintetitzar tot allò que ha anat aprenent per redactar-ho en un text d’elaboració pròpia.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________