El valor del Romànic

Pintura de l’absis de
l’església de Sant Climent de
Taüll. 
The Yorck Project: 10.000
Meisterwerke der Malerei.
DVD-ROM, 2002.
ISBN 3936122202.
Distributed by
DIRECTMEDIA
Publishing GmbH.
Les pintures murals romàniques de Catalunya acabaven gairebé de ser catalogades quan un conjunt de col·leccionistes estrangers van iniciar accions per comprar-les i endur-se-les del país.  
Des de la Junta de Museus de Catalunya es van dur a terme diferents estratègies per salvaguardar-les i que no sortissin del territori;  però, per què eren tant valuoses?
Descripció de l’activitat          

Consisteix en un conjunt d'activitats que permeten identificar i analitzar els arguments en què es va basar la Junta de Museus per tal de justificar l'arrencament i trasllat de les pintures.


Com a document principal s'analitza el Dictamen Tècnic que l’any 1919 va ser formulat per la Junta de Museus de Barcelona com a document adjunt del projecte per a l’adquisició, l’arrencament, el trasllat i la instal·lació de les pintures murals romàniques de Catalunya al Museu d’Art i d’Arqueologia de Barcelona (a l’actualitat, el Museu Nacional d’Art de Catalunya). Amb aquest document, la Junta volia justificar de forma professional i acadèmica la seva decisió per a conservar i salvaguardar les pintures.


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________