El dilema de l'Strappo

Pintures de l’església 
de Santa Maria del Mur. 
ANC1-715-N-2281. 
Codi doc. ANC@ula: 4165

Arrencar les pintures murals romàniques era realment el millor sistema per conservar-les?

Mitjançant l’estudi d’un dels documents que formà part de l’expedient de la Junta de Museus , l’alumnat exercita la seva capacitat d’argumentació; a l’hora que aprofundeix en un fet cabdal en la història de la salvaguarda del patrimoni artístic català

Descripció de l’activitat                                                                                       


La proposta parteix de l’anàlisi del document on s’elabora la proposició i el projecte relatiu a l’adquisició, arrencament, trasllat i instal·lació al Museu d’Art i d’Arqueologia de Barcelona de les pintures romàniques de Catalunya. Per tant, les primeres activitats tenen com a objectiu conèixer el document mitjançant la realització de la seva corresponent fitxa d’identificació i la resposta a diverses qüestions d’aproximació al document.
En segon lloc, l’alumnat ha d’anar completant les activitats que permeten aprofundir en els aspectes argumentatius plantejats al document. A continuació, partint de l’elaboració de qüestions de comprensió i la redacció de les corresponents conclusions, l’alumnat acabarà formulant un text argumentatiu amb l’objectiu de participar en un debat final a l’aula.
Per tant, es tracta d’un conjunt d’activitats que permet a l’alumnat realitzar una petita recerca gràcies a la consulta, observació i anàlisi d’un document procedent del fons de la Junta de Museus. Les activitats plantejades han estat dissenyades per a que l’alumne pugui analitzar les argumentacions que van fonamentar les bases del projecte per a l’adquisició, arrencament i trasllat de les pintures murals romàniques catalanes.  

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________