Les fonts de la història. Les fonts primàries i les fonts secundàries

Foto: Òscar Martínez.
ANC-Arxiu de Gestió
La present proposta didàctica pretén realitzar una aproximació a les fonts de la història i la seva classificació en fonts primàries i secundàries a partir del seu anàlisi en diverses activitats elaborades amb documents d'arxiu.
► Activitats (CS Ensenyament Primari)
► Activitats (CS Ensenyament Primari) form.


Descripció de l’activitat                                                      


Les fonts són el fonament de la recerca històrica i, per tant, de la construcció del coneixement de la història. Observar, processar i analitzar les fonts de forma adequada és la base d’un treball de recerca ben elaborat. Per tant, reconèixer les fonts primàries de les fonts secundàries i reflexionar sobre com analitzar-les esdevé una competència fonamental. Saber aproximar-se a la font i, posteriorment, aplicar-hi una mirada específica són les claus per extreure aquelles dades que fan avançar la investigació històrica.

Les activitats formulades en aquesta proposta permeten, a través de l’anàlisi i l'ús de diferents tipologies de fonts, aprofundir en el tractament de la informació per part de l'alumnat.


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________