Les fonts de la història. Les fonts primàries i les fonts secundàries

Enllaços a aquesta entrada
Foto: Òscar Martínez.
ANC-Arxiu de Gestió
La present proposta didàctica pretén realitzar una aproximació a les fonts de la història i la seva classificació en fonts primàries i secundàries a partir del seu anàlisi en diverses activitats elaborades amb documents d'arxiu.
► Activitats (CS Ensenyament Primari)
► Activitats (CS Ensenyament Primari) form.


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________