Refugiats de guerra a Catalunya (1936-1939)

Nens fent cua per recollir la llet 
distribuïda pel centre assistencial 
Hospital  Colònies Estrangeres.
Barcelona, [1936-1937]
Autor: No identificat. 
Referència: ANC1-1-N-4970. 

Es proposa una aproximació al fenomen dels refugiats a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola  a partir de l’anàlisi d’imatges d’arxiu i amb un plantejament de treball cooperatiuDescripció de l’activitat                                                      
Adreçada especialment als alumnes de 4rt d'ESO, tot i que és fàcilment adaptable a d'altres nivells de l'ensenyament secundari.
Es fa un plantejament de treball cooperatiu i es treballa a partir de 24 fotografies conservades a l’Arxiu Nacional de Catalunya i que es poden consultar a través de l’aplicació ANC@ula (dossier temàtic: "Guerra Civil Espanyola (1936-1939): Refugiats de guerra a Catalunya")

La proposta segueix dues línies principals d’objectius de treball: 
1. Els continguts relacionats amb l'arribada dels refugiats a Catalunya en el decurs de la Guerra Civil
2. Els continguts metodològics relacionats amb el tractament de les fonts d’arxiu com a font històrica i l’aplicació de la metodologia de la recerca en CCSS a l'aula. S'incideix en la cerca, citació i anàlisi de documents; la distinció entre observació objectiva i les hipòtesis, i finalment, s'introdueix l'alumnat en la formulació d’hipòtesis com inici d’una recerca.ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________