Refugiats a Catalunya (1936-1939)

Peus i sabates dels nens fent cua esperant per recollir la llet distribuida pel centre assistencial Hospital de les Colònies Estranjeres, a Barcelona. [1936-1937]. Autoria: no identificat. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-1-N-4970. Codi doc ANC@ula 2385


Es proposa una aproximació al fenomen dels refugiats a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola a partir de l’anàlisi d’imatges d’arxiu i amb un plantejament de treball cooperatiu

Descripció

Es fa un plantejament de treball cooperatiu i es treballa a partir de 24 fotografies conservades a l’Arxiu Nacional de Catalunya i que es poden consultar a través de l’aplicació ANC@ula, consultant el dossier temàtic: "Guerra Civil Espanyola (1936-1939): Refugiats de guerra a Catalunya".

La proposta segueix dues línies principals d’objectius de treball:

  • Els continguts relacionats amb l'arribada dels refugiats a Catalunya en el decurs de la Guerra Civil.
  • Els continguts metodològics relacionats amb el tractament de les fonts d’arxiu com a font històrica i l’aplicació de la metodologia de la recerca aplicada a les Ciències Socials a l'aula. S'incideix en la cerca, citació i anàlisi de documents; la distinció entre observació objectiva i les hipòtesis, i finalment, s'introdueix l'alumnat en la formulació d’hipòtesis com a inici d’una recerca.

Activitat dirigida a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials), tot i que es pot adaptar a d'altres nivells de l'educació secundària.