Refugiats de guerra a Catalunya (1936-1939)

Enllaços a aquesta entrada
Nens fent cua per recollir la llet 
distribuïda pel centre assistencial 
Hospital  Colònies Estrangeres.
Barcelona, [1936-1937]
Autor: No identificat. 
Referència: ANC1-1-N-4970. 

Es proposa una aproximació al fenomen dels refugiats a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola  a partir de l’anàlisi d’imatges d’arxiu i amb un plantejament de treball cooperatiuARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________