La Batalla de l'Ou

Cartell per a la promoció de la 
Campanya de la Batalla de l'Ou. 
Maig de 1937
Autor: No identificat. 
ANC1-1-T-1110.
Aquesta proposta didàctica pretén fer una aproximació als problemes alimentaris de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) a partir de la Batalla de l'Ou, una acció empresa per la Generalitat de Catalunya per intentar garantir l'abastament a tota la població. 
Les activitats que es plantegen inclouen l'anàlisi de fonts primàries i fonts secundàries.

Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)
 
Descripció de l’activitat                                                                                       

Aquesta proposta didàctica es compon d’un conjunt d’activitats en què s’utilitzen les fonts primàries (documentació d’arxiu) i les fonts secundàries com a instruments bàsics per a l’obtenció d’informació i l’aproximació a l’objectiu marcat en aquesta recerca: estudiar els problemes d’accés als aliments que tenia la població civil del bàndol republicà a partir d’una de les mesures que es va adoptar per fer-hi front: la campanya de la “Batalla de l’Ou”.
El treball, doncs, consisteix que l’alumne vagi completant les diverses activitats que se li plantegen al llarg de tot el dossier, les quals pretenen guiar-lo en l’assoliment de nous coneixements sobre el tema que es tracta. Al final, l’alumne haurà de ser capaç de sintetitzar tot allò que ha anat descobrint i aprenent i plasmar-ho en un text d’elaboració pròpia.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________