I avui, podrem menjar?

Cartell de la Conselleria de Proveïments
per promoure l'intercanvi 
de productes amb la ciutat durant 
la Guerra Civil espanyola (1936-1939)
Autor: Carles Fontserè. 
ANC1-151-N-94.
Aquesta proposta didàctica pretén fer una aproximació a les condicions de vida de la població durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) tractant, de manera especial, la qüestió alimentària i les possibilitats que tenia la gent d’accedir als aliments més bàsics. 
Per assolir aquest objectiu, es plantegen un seguit d’activitats que inclouen l’anàlisi i el tractament de font primàries i d’altres materials complementaris.

Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)


Descripció de l’activitat                                                                                     

Aquesta proposta didàctica es compon d’un conjunt d’activitats en què s’utilitzen les fonts primàries (documentació d’arxiu) i les fonts secundàries com a instruments bàsics per a l’obtenció d’informació i l’aproximació a l’objectiu marcat en aquesta recerca: estudiar i entendre les condicions de vida de la població civil durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), a partir de l’anàlisi de la qüestió alimentària.

L’activitat promou el mètode de la recerca: a partir de l'observació i anàlisi dels documents, l’alumnat ha de ser capaç de donar resposta a les qüestions que se li plantegen i arribar a elaborar unes conclusions sobre el tema plantejat.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________