Les fonts de la història. Les fonts primàries i les fonts secundàries

Enllaços a aquesta entrada
Foto: Òscar Martínez.
ANC-Arxiu de Gestió
La present proposta didàctica pretén realitzar una aproximació a les fonts de la història i la seva classificació en fonts primàries i secundàries a partir del seu anàlisi en diverses activitats elaborades amb documents d'arxiu.
► Activitats (CS Ensenyament Primari)
► Activitats (CS Ensenyament Primari) form.


Refugiats de guerra a Catalunya (1936-1939)

Enllaços a aquesta entrada
Nens fent cua per recollir la llet 
distribuïda pel centre assistencial 
Hospital  Colònies Estrangeres.
Barcelona, [1936-1937]
Autor: No identificat. 
Referència: ANC1-1-N-4970. 

Es proposa una aproximació al fenomen dels refugiats a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola  a partir de l’anàlisi d’imatges d’arxiu i amb un plantejament de treball cooperatiuLa Batalla de l'Ou

Enllaços a aquesta entrada
Cartell per a la promoció de la 
Campanya de la Batalla de l'Ou. 
Maig de 1937
Autor: No identificat. 
ANC1-1-T-1110.
Aquesta proposta didàctica pretén fer una aproximació als problemes alimentaris de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) a partir de la Batalla de l'Ou, una acció empresa per la Generalitat de Catalunya per intentar garantir l'abastament a tota la població. 
Les activitats que es plantegen inclouen l'anàlisi de fonts primàries i fonts secundàries.

Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)
 

I avui, podrem menjar?

Enllaços a aquesta entrada
Cartell de la Conselleria de Proveïments
per promoure l'intercanvi 
de productes amb la ciutat durant 
la Guerra Civil espanyola (1936-1939)
Autor: Carles Fontserè. 
ANC1-151-N-94.
Aquesta proposta didàctica pretén fer una aproximació a les condicions de vida de la població durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) tractant, de manera especial, la qüestió alimentària i les possibilitats que tenia la gent d’accedir als aliments més bàsics. 
Per assolir aquest objectiu, es plantegen un seguit d’activitats que inclouen l’anàlisi i el tractament de font primàries i d’altres materials complementaris.

Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________