El general Batet i els Fets d'Octubre (III): Rabassaires del 34


Manifestació antifeixista. Un grup de rabassaires de Llinars, amb una pancarta, participa en una manifestació antifeixista organitzada per Esquerra Republicana de Catalunya en col·laboració amb altres partits d'esquerra. 29 d’abril de 1934. Autoria: Josep Maria Sagarra i Plana. Fons Josep Maria Sagarra i Plana. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-585-N-3895. Codi doc ANC@ula 3717
 


Recerca guiada a través de fonts primàries per tal de comprendre el conflicte originat per la llei de contractes de conreu. L'objectiu és identificar clarament el rol dels rabassaires en el context dels fets d’octubre.

Aquest Dossier Didàctic forma part del conjunt d'activitats que també es presenten en el web Any Batet 2013, realitzat pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Descripció

Proposta didàctica que pretén guiar una recerca a través de fonts primàries per tal de comprendre el conflicte originat per la llei de contractes de conreu (1934). A la vegada, els exercicis d'aquesta proposta també permeten identificar el rol dels rabassaires en el context dels Fets d'Octubre de 1934.

El desenvolupament de les activitats posa èmfasi en la metodologia d’anàlisi i els procediments per treballar amb fonts primàries (documents textuals i fotografies) com a recurs d’informació, així com també s’introdueix l’alumnat en la utilització de recursos d’informació accessibles en la xarxa, especialment les aplicacions que permeten consultar la documentació dels arxius de la Generalitat de Catalunya: Arxius en línia i ANC@ula.

Activitat dirigida a l'alumnat de 2n de Batxillerat (Història).