Rabassaires del 34


Un grup de rabassaires en una 
manifestació antifeixista a Barcelona
29 d’abril de 1934. 
Autor: Sagarra i Plana, Josep Maria
ANC1-585-N-3895
Recerca guiada a través de fonts primàries per tal de comprendre el conflicte originat per la llei de contractes de conreu. L'objectiu és identificar clarament el rol dels rabassaires en el context dels fets d’octubre.

Orientacions didàctiques 
Activitats 


Descripció de l’activitat                                                                                       

Proposta didàctica que pretén guiar una recerca a través de fonts primàries per tal de comprendre el conflicte originat per la llei de contractes de conreu (1934). A la vegada, els exercicis d'aquesta proposta també permeten identificar el rol dels rabassaires en el context dels Fets d'Octubre de 1934.

El desenvolupament de les activitats posa èmfasi en la metodologia d’anàlisi i els procediments per treballar amb fonts primàries (documents textuals i fotografies) com a recurs d’informació, així com també s’introdueix l’alumnat en la utilització de recursos d’informació accessibles en la xarxa, especialment les aplicacions que permeten consultar la documentació dels arxius de la Generalitat de Catalunya: Arxius en Línia i ANC@ula.

Aquesta proposta forma part del conjunt d'activitats que es presenten en el web El General Batet i els Fets d’Octubre, realitzat pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb l'Arxiu Nacional de Catalunya.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________