El general Batet i els Fets d'Octubre (I): Els Fets d'Octubre de 1934 a la premsa

Joves d'Estat Català durant els anomenats Fets d'Octubre de 1934. 5-6 d'octubre de 1934. Autoria: Josep Maria Sagarra i Plana. Fons Josep Maria Sagarra i Plana. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-585-N-2023


Itinerari El general Batet i els Fets d'Octubre


Es tracta d’esbrinar què va passar durant aquells primers dies d’octubre de 1934 a través de fonts hemerogràfiques que es poden consultar en línia.

Aquest Dossier Didàctic ha estat realitzat pel Departament d’Ensenyament en col·laboració amb l’Arxiu Nacional de Catalunya i forma part de les activitats que també es presenten en el web Any Batet 2013.

Descripció

Aquesta proposta didàctica pretén que l’alumnat esbrini què va passar durant els primers dies d’octubre de 1934 a través de la consulta de fonts hemerogràfiques de l’època, les quals es poden consultar en línia.

Així mateix, la consulta d’aquestes fonts també resulta especialment interessant per fixar-se en la manera com cadascuna d’elles presenta els fets, per tal de reflexionar no només sobre allò que es vol estudiar, sinó especialment sobre la fiabilitat d'aquestes fonts.

Activitat dirigida a l'alumnat de 2n de Batxillerat (Història).