El general Batet i els Fets d'Octubre (II): Els Fets d'Octubre de 1934 a través de les imatges


Soldats a la plaça de l'Àngel durant els anomenats Fets d'Octubre de 1934. 6 d'octubre de 1934. Autoria: Josep Maria Sagarra i Plana. Fons Josep Maria Sagarra i Plana. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-585-N-2034

L'anàlisi de fotografies permet introduir els Fets d'Octubre, alhora que incidir en la fiabilitat de les fonts.

Aquest Dossier Didàctic ha estat realitzat pel Departament d’Ensenyament en col·laboració amb l’Arxiu Nacional de Catalunya i forma part de les activitats que també es presenten en el web Any Batet 2013.

Descripció

Els exercicis que conformen aquesta proposta didàctica condueixen l’alumne/a a esbrinar què va passar durant els primers dies d’octubre de 1934 a Barcelona. Per fer-ho, caldrà consultar diverses fonts d’imatge, les quals es poden trobar a la xarxa.

Així mateix, la consulta d’aquestes fonts també resulta especialment interessant per fixar-se en la manera com cadascuna d’elles presenta els fets, per tal de reflexionar no només sobre allò que es vol estudiar, sinó especialment sobre la fiabilitat d'aquestes fonts.

Activitat dirigida a l'alumnat de 2n de Batxillerat (Història).