La Segona República Espanyola (1931-1939): Els Fets d'Octubre del 1934 a través de les imatges


Soldats a la plaça de l'Àngel durant els
anomenats Fets d'Octubre de 1934.
Autor: Sagarra i Plana, Josep Maria. 
ANC1-585-N-2034
Activitat introductòria als fets d'Octubre de 1934.

L'analisi de fotografies permet introduir els Fets d'Octubre, alhora que incidir en la fiabilitat de les fonts.

Orientacions didàctiques 
Descripció de l’activitat                                                                                       

Els exercicis que conformen aquesta proposta didàctica condueixen l’alumne/a a esbrinar què va passar durant els primers dies d’octubre de 1934 a Barcelona. Per fer-ho, caldrà consultar diverses fonts d’imatge, les quals es poden trobar a la xarxa. 

Així mateix, la consulta d’aquestes fonts també resulta especialment interessant per fixar-se en la manera com cadascuna d’elles presenta els fets, per tal de reflexionar no només sobre allò que es vol estudiar, sinó especialment sobre la fiabilitat d'aquestes fonts.

Aquesta activitat ha estat realitzada pel Departament d’Ensenyament en col·laboració amb l’Arxiu Nacional de Catalunya i forma part de les que es presenten en el web El General Batet i els Fets d’Octubre

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________