El general Batet i els Fets d'Octubre


Imatge del web realitzat pel Departament 
d'Enseyament de la Generalitat 
de Catalunya, amb la col·laboració de 
l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Debat de síntesi sobre els fets d'octubre de 1934. Cadascun dels grups d'alumnes defensen un dels rols principals que varen intervenir en aquells fets, a partir de la realització d'un conjunt de propostes didàctiques.


Orientacions didàctiques


Descripció de l’itinerari                                                                                      

Es tracta de preparar un debat sobre els Fets d’Octubre de 1934. Per fer-ho, es divideix el grup classe en petits grups, cadascun dels quals durà a terme les activitats d'una de les propostes didàctiques que integren aquest itinerari. Cada proposta permet analitzar alguns dels rols fonamentals d'aquells esdeveniments de 1934, amb la intenció que cada grup d'alumnes, segons allò que treballi, prepari un posicionament que, posteriorment, defensarà en el debat. D'aquesta manera, es treballen totes les propostes didàctiques alhora i, amb el debat, es posen en comú les conclusions extretes per cada grup.

La relació de propostes que composen aquest itinerari són: 

- Els fets d’octubre de 1934 a la premsa
- Els fets d’octubre de 1934, a través de les imatges
- Rabassaires del 34
- Els obrers d’octubre
- Un govern empresonat 
- El General Batet. Proposta d’aprofundiment. 

Cadascuna d'aquestes propostes didàctiques es pot treballar per separat (vegeu-les en aquest mateix blog), incidint en diversos aspectes dels fets d'octubre de 1934. El treball de les propostes en el seu conjunt, però, ens permetrà obtenir una visió més àmplia i profunda d'aquests fets.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________