Els Obrers d'Octubre

Enllaços a aquesta entrada

Barricada aixecada al carrer del Vidre
6 d’octubre de 1934.
Autor: Brangulí. 

ANC1-42-N-23991
Es proposa analitzar les reivindicacions obreres en el context dels fets d'octubre del 34.


Rabassaires del 34

Enllaços a aquesta entrada

Un grup de rabassaires en una 
manifestació antifeixista a Barcelona
29 d’abril de 1934. 
Autor: Sagarra i Plana, Josep Maria
ANC1-585-N-3895
Recerca guiada a través de fonts primàries per tal de comprendre el conflicte originat per la llei de contractes de conreu. L'objectiu és identificar clarament el rol dels rabassaires en el context dels fets d’octubre.

Orientacions didàctiques 
Activitats 

La Segona República Espanyola (1931-1939): Els Fets d'Octubre del 1934 a través de les imatges

Enllaços a aquesta entrada

Soldats a la plaça de l'Àngel durant els
anomenats Fets d'Octubre de 1934.
Autor: Sagarra i Plana, Josep Maria. 
ANC1-585-N-2034
Activitat introductòria als fets d'Octubre de 1934.

L'analisi de fotografies permet introduir els Fets d'Octubre, alhora que incidir en la fiabilitat de les fonts.

Orientacions didàctiques Un govern empresonat

Enllaços a aquesta entrada

1934-193...? Record de l´estada del Consell
de la Generalitat a la presó de Madrid.
Autor: No identificat.  
ANC1-34-N-676
Aquesta activitat té l’objectiu de facilitar l’elaboració d’una crònica dels fets del sis d’octubre de 1934, així com d'aprofundir, especialment, en les causes polítiques de la crisi que van originar aquests fets.

Orientacions didàctiques 
Activitats 
Activitats (formulari)

El general Batet

Enllaços a aquesta entrada

Fotografia del General
Batet dedicada als seus fills.  
Autor: Desconegut.
Arxiu de la família Batet
El rol del general Batet, Cap de Divisió de la Quarta Regió Militar, en els Fets d’Octubre del 34, ha estat discutit per partidaris i detractors.

Es proposa analitzar diverses fonts documentals amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement dels fets d'octubre a través d'aquesta figura.

Orientacions didàctiques 
Activitats

Els Fets d'Octubre a la premsa

Enllaços a aquesta entrada


Joves d'Estat Català durant els Fets 
d'Octubre de 1934. [5-6] d’octubre de 1934. 
Autor: Sagarra i Plana, Josep Maria. 
ANC1-585-N-2023.
Es tracta d’esbrinar què va passar durant aquells primers dies d’octubre de 1934 a través de fonts hemerogràfiques que es poden consultar en línia.

Orientacions didàctiques 
Activitats 

El general Batet i els Fets d'Octubre

Enllaços a aquesta entrada

Imatge del web realitzat pel Departament 
d'Enseyament de la Generalitat 
de Catalunya, amb la col·laboració de 
l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Debat de síntesi sobre els fets d'octubre de 1934. Cadascun dels grups d'alumnes defensen un dels rols principals que varen intervenir en aquells fets, a partir de la realització d'un conjunt de propostes didàctiques.


Orientacions didàctiques

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________