Què va passar el 19 de juliol de 1936 a Barcelona?

Gràfic del moviment facciós 
a Barcelona. 1936.
Autor: No identificat
ANC1-151-N-36
Es proposa l'anàlisi de diverses fonts (documentals, hemerogràfiques i bibliogràfiques) amb la finalitat d'escriure un article periodístic que expliqui els esdeveniments del 19 de juliol a Barcelona.Descripció de l’activitat                                                                   

L’activitat s’organitza en grups de treball cooperatius i consisteix a analitzar diverses fonts, tant primàries com secundàries, amb la finalitat d’elaborar un article que expliqui com es va viure a Barcelona el cop d’estat de 1936. 

Les fonts analitzades en aquesta proposta són fonts hemerogràfiques del 1936 de “La Vanguardia” i “La Gaceta de Tenerife”, fonts d’imatge (un cartell i dues fotografies) i una font bibliogràfica: Revolución y contrarevolución en Catalunya,  de Carlos Semprún. Aquesta varietat de fonts ens permet veure com explica en cadascuna d'elles el cop d'estat de 1936 i incidir en la seva subjectivitat i fiabilitat.

Al final, es posa en comú la informació que s’ha extret de cada font per acabar realitzant un article sobre l’inici de la Guerra Civil segons les fonts consultades.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________