Què va passar el 19 de juliol de 1936 a Barcelona?

Enllaços a aquesta entrada
Gràfic del moviment facciós 
a Barcelona. 1936.
Autor: No identificat
ANC1-151-N-36
Es proposa l'anàlisi de diverses fonts (documentals, hemerogràfiques i bibliogràfiques) amb la finalitat d'escriure un article periodístic que expliqui els esdeveniments del 19 de juliol a Barcelona.


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________