La “Espantosa Revolución". Relat d'Àgueda Sanllehí i Girona sobre els successos del 19 de juliol de 1936.


Relat d'Àgueda Sanllehí i Girona
sobre els successos del 19 de juliol
de 1936. 8 de març de 1938.
Fons: Llinatge Sentmenat,
Marquesos de Castelldosrius
ANC1-167-T
A partir de la carta d'Àgueda Sanllehí adreçada als seus néts, l'alumnat reflexionarà sobre la visió que tenia una dona classe alta i franquista sobre el conflicte que es va iniciar el 19 de juliol de 1936. Amb aquest testimoni també es pretén que l'alumnat pugui contrastar aquesta vivència amb les experiències dels republicans i la seves visions del conflicte.


Descripció de l’activitat
­­­­­­­­­­­­­­­­­

L’activitat proposa la lectura i anàlisi d’una font documental -la carta d’Àgueda Sanllehí, marquesa de San Román- amb l’objectiu que els i les alumnes desenvolupin la capacitat de lectura, comprensió, observació i deducció i redactin un text d’elaboració pròpia que resumeixi les vivències d’una àvia de classe alta, profundament religiosa i franquista. 

És una activitat molt interessant per copsar un testimoni directe de la Guerra Civil espanyola, especialment pel fet que se sentia propera al bàndol nacional però, en canvi, patia el fet d'estar vivint a la zona republicana. Amb la vivència personal que s'analitza, l'alumnat pot contrastar-la amb les experiències viscudes per republicans i, a la vegada, treballar l'empatia i la capacitat de posar-se al lloc d'un altre. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________