El 19 de juliol vist per partits i sindicats


Fotograma de l'audiovisual "El 19 de
Juliol de 1936. Testimonis". Exposició
"Guerra civil a Catalunya, testimonis i
 vivències". Arxiu Nacional de Catalunya.
Les activitats proposades permeten aprofundir en l'anàlisi dels fets del 19 de juliol a Barcelona, a través de la perspectiva que ofereixen 12 testimonis, membres de sindicats i partits polítics, en les entrevistes presentades en l'audiovisual “El 19 de juliol de 1936. Testimonis.”

Orientacions didàctiques 
Activitats 
Activitats (formulari)Descripció de l'activitat

Aquesta proposta didàctica es basa en l’anàlisi del documental “El 19 de juliol de 1936. Testimonis”, el qual es compon d’un seguit d’entrevistes realitzades a diversos personatges que pertanyien a sindicats i partits polítics que van viure el 19 de juliol de 1936 a Barcelona i Catalunya.  

Amb el visionat d’aquest document audiovisual i el contrast de la informació que aporta cadascun dels testimonis, l’alumnat haurà de ser capaç de donar resposta a la pregunta inicial que se li planteja: Per què va fracassar el cop d’estat del juliol de 1936 a Barcelona i Catalunya? 

Per últim, l’activitat també pretén que els i les alumnes reflexionin sobre el grau de fiabilitat d’aquest documental com a font històrica, especialment pel grau de subjectivitat que hi ha en cada persona a l’hora de descriure els fets que va viure.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________