Cartes des del Front (1936-1939)

Combatents republicans escrivint cartes
al voltant d'una taula a un 
[Centre del Soldat]. 1937.
Autor: No identificat.
ANC1-21-N.
Activitat que permet copsar la situació al front d'Aragó durant la Guerra Civil espanyola, a partir de les vivències que relaten diversos combatents de l’exèrcit republicà en 14 cartes personals. Orientacions didàctiques 
Activitats
Activitats (formulari)

Descripció de l'activitat

Proposta didàctica que es basa en l’anàlisi de documents d’arxiu, en concret, de correspondència personal, per introduir l’alumnat a les experiències que tingueren i visqueren alguns soldats catalans que van formar part de l’exèrcit republicà durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939). 

Després de presentar els fragments de 14 cartes enviades des del front, l’alumnat haurà de triar un tema de recerca i aquelles cartes que li serveixin per poder investigar i aprofundir sobre el tema escollit. 

Posteriorment, els i les alumnes hauran d’analitzar les cartes com a fonts històriques seguint les pautes marcades en les activitats per tal d’extreure’n la informació que proporcionen i, així, poder-ne elaborar unes conclusions. A la vegada, també es reflexionarà sobre la fiabilitat de les cartes com a font històrica, especialment per la seva marcada subjectivitat.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________