Dones a la rereguarda. Imatges.


Dones a la rereguarda en la preparació de
motxilles destinades als combatents
republicans del front. [1936-1938]
Autor: No identificat
ANC1-1-N-5170
Treball d’anàlisi de fotografies procedents de diversos fons documentals conservats a l'ANC, les quals es contrasten amb l'anàlisi procedent d’una font secundària per copsar la imatge de les dones durant la Guerra Civil Espanyola.
Activitats (formulari)


Descripció de l'activitat 
Proposta didàctica que, a través de l’anàlisi de diverses fotografies procedents dels fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya i d'una font secundària, pretén posar de manifest la importància que va tenir el treball de les dones a la rereguarda republicana durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939). 

Per assolir aquest objectiu, l’alumnat aplicarà la metodologia de la recerca: després de formular la hipòtesi, els i les alumnes cercaran a les fotografies i documents allò que els permeti obtenir informació per validar o desestimar el seu plantejament inicial. Finalment, extrauran les seves pròpies conclusions, les quals plasmaran en un text de síntesi. 

L’activitat també busca que l’alumnat reconegui la importància de les fonts d’arxiu (en aquest cas, sobretot les imatges) com a eina per al coneixement històric, valorant el context en què va ser presa cada imatge i la feina dels fotògrafs.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________