Dones a la rereguarda. Imatges.

Enllaços a aquesta entrada

Dones a la rereguarda en la preparació de
motxilles destinades als combatents
republicans del front. [1936-1938]
Autor: No identificat
ANC1-1-N-5170
Treball d’anàlisi de fotografies procedents de diversos fons documentals conservats a l'ANC, les quals es contrasten amb l'anàlisi procedent d’una font secundària per copsar la imatge de les dones durant la Guerra Civil Espanyola.
Activitats (formulari)

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________