Les pintures romàniques de Santa Maria de Taüll: creació i restauració


Dibuix de les pintures de
Santa Maria de Taüll. 1909.
ANC1-715-T-1992
A partir d'un document pertanyent al fons de la Junta de Museus de Catalunya, es plantegen un conjunt d'activitats que ens permeten, d’una banda, aprofundir en el coneixement d’aquesta institució i les estratègies que dugué a terme per a la preservació del patrimoni artístic; i, de l'altra, introduir algunes de les característiques principals de la pintura romànica a Catalunya. Descripció de l’activitat

Proposta didàctica que pretén introduir l’alumnat en l’estudi del romànic a Catalunya, a partir de l’exemple de les pintures de Santa Maria de Taüll i del cas de la Junta de Museus.

S’analitza la tasca que va dur a terme la Junta de Museus de Catalunya en relació a la protecció i restauració de les pintures romàniques de Santa Maria de Taüll, prenent de base un document que es conserva en els fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya. La intenció és aprofundir en el coneixement de la Junta i de les seves accions per preservar l’art català i fer un estudi artístic i sociològic de les pintures romàniques de Taüll. 

Per complementar la informació obtinguda a través de la documentació de l’ANC, aquesta proposta contempla la consulta de pàgines web sobre el romànic de Catalunya i un llibre sobre la política d’adquisicions de la Junta de Museus.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________