Les pintures romàniques de Santa Maria de Taüll: creació i restauració

Enllaços a aquesta entrada

Dibuix de les pintures de
Santa Maria de Taüll. 1909.
ANC1-715-T-1992
A partir d'un document pertanyent al fons de la Junta de Museus de Catalunya, es plantegen un conjunt d'activitats que ens permeten, d’una banda, aprofundir en el coneixement d’aquesta institució i les estratègies que dugué a terme per a la preservació del patrimoni artístic; i, de l'altra, introduir algunes de les característiques principals de la pintura romànica a Catalunya. 


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________