El 19 de juliol amb imatges

Forces fidels al govern condueixen un
grup de presoners a la Prefectura.
Autor: Josep Maria Sagarra i Plana
ANC1-585-N
Activitats que permeten aprofundir en les primeres hores del cop d'estat del 36, a Barcelona, a partir de l'observació d'un conjunt d'imatges fotogràfiques.

Orientacions didàctiques 
Activitats
Activitats (formulari)

Descripció de l’activitat                                                                                      

A partir d'unes preguntes inicials, l’activitat proposa l’observació i anàlisi de fonts fotogràfiques amb l’objectiu que els i les alumnes desenvolupin la seva capacitat d’observació, elaborin la informació que els aporten les fonts i arribin a obtenir respostes sobre el tema plantejat. També introdueix la importància de la mirada dels reporters gràfics i la necessitat de contrastar la seva visió, i es promou l’observació per part de l’alumnat i l’elaboració de textos propis.

Per finalitzar les activitats, i de forma individual, els i les alumnes hauran de redactar una crònica dels fets, acompanyada d'una imatge que hauran seleccinat per il·lustrar-la. El text haurà de donar resposta a les preguntes inicials:
Com es va viure a la ciutat la sublevació militar?
Qui es va sublevar i contra qui?
- Qui va participar en aturar-la?
Quina va ser l’actitud de les forces de seguretat?
Què va fer la població de Barcelona davant l’aixecament militar?
Quin era l’ambient i aspecte dels carrers de la ciutat?

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________