El 18 i 19 de juliol de 1936 a Barcelona, segons la premsa


Vista de la ciutat, des de la casa
familiar dels Brangulí, amb
resplendor de foc durant la
sublevació militar del 19 de juliol.
Autor: Brangulí
ANC1-42-N-14339 
El 18 de juliol es va produir un aixecament militar d’un sector de l’exèrcit espanyol a diverses ciutats.

Com es van viure els fets? Quines van ser les reaccions de persones, partits i institucions diverses davant dels esdeveniments?

En aquesta activitat es dóna resposta a aquestes preguntes amb l'ajut de fonts d'hemeroteca.

Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)

Descripció de l’activitat

L’activitat proposa l’observació i anàlisi de fonts d’hemeroteca amb l’objectiu que els i les alumnes elaborin la informació que els aporten aquestes fonts. D'aquesta manera, poden obtenir respostes sobre el tema plantejat, es promou el mètode de la recerca i l’alumnat, finalment, elabora els seus propis texts.

Com a fonts de consulta utilitzem el diari La Vanguardia, accessible a través de l’hemeroteca digital, però també es poden consultar altres diaris o la premsa històrica que es pot localitzar a l’Arxiu Nacional de Catalunya o en arxius comarcals i municipals.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________