Bombardeigs aeris sobre Catalunya i Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939)

Edificis destruïts per un bombardeig.
Barcelona, Gran Via cantonada Balmes, 1938.
Autor: Brangulí
ANC1-42-N
Activitat que promou l'anàlisi, a partir de fonts d'arxiu, dels bombardeigs aeris sobre Catalunya i, en especial, sobre Barcelona, com una de les primeres experiències d'atac sobre la població civil, la qual caracterizà els conflictes bèl·lics del segle XX. 

Orientacions didàctiques 
Activitats 
Activitats (formulari)
Descripció de l'activitat        

A partir d’unes preguntes inicials es planteja una petita recerca que utilitza fonts primàries (documents d’arxiu) i fonts secundàries. Al final de l’activitat, els i les alumnes estaran en condicions de donar resposta a les preguntes inicials, a través de la redacció d’un text explicatiu.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________