Protegim el nostre patrimoni? L'exemple de Sant Climent de Taüll


Plànol de l’Església de Sant
Climent de Taüll. 1907.
ANC1-715-T-1935
L'anàlisi del document de sol·licitud de reconeixement de l'església de Sant Climent de Taüll com a patrimoni artístic permet inicidir en les polítiques de protecció del patrimoni català iniciades durant la Segona República espanyola.


Orientacions didàctiques 
Activitats 
Activitats (formulari)Descripció de l’activitat                                                                                       

Partint de la base d’un document escrit, signat pel president de la Junta de Museus, i de diversos materials d’hemeroteca, se segueix un recorregut que porta l'alumne/a a veure la història de les decisions que es van prendre en relació a la protecció patrimonial de l'església de Sant Climent de Taüll. Això també permet que l'alumnat pugui conèixer i valorar el patrimoni artístic català.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________