El treball femení a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)


Dones treballant a la rereguarda en una
indústria de guerra instal·lada a la fàbrica
col·lectivitzada de l’empresa
Hispano-Suïssa. [1937-1938].
Autor: Fontseré.
ANC1-42-N-34682
Quin rol van tenir les dones en l’esforç col·lectiu de la societat catalana durant la guerra civil del 36? Orientacions didàctiques 
Activitats 
Descripció de l'activitat                                                                                     

Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), a Catalunya va ser la societat en conjunt la que es va mobilitzar amb l’objectiu de guanyar una lluita que consideraven justa. En aquest sentit, la vivència del conflicte no es va reduir als fets militars i polítics, sinó que va implicar transformacions socials i culturals.
  
- Quin rol van tenir les dones en l’esforç col·lectiu de la societat catalana?
- Quins elements de continuïtat i canvi van descriure el treball femení en el marc de la guerra ?
- Com va repercutir l’esforç d’aquestes dones en la posterior transformació de llurs rols socials i econòmics, així com en la percepció que la societat en va tenir?

Aquesta proposta didàctica facilita l’observació i anàlisi de documents d’imatge, amb l’objectiu que els i les alumnes elaborin la informació que els aporten les fonts, per tal d’obtenir unes conclusions sobre el tema plantejat i promoure el mètode de la recerca.

 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________