De la ciutat medieval a la moderna. Els Eixamples

Músics ambulants a Barcelona. [1925-1930]
Autor: Josep Gaspar i Serra
ANC1–23-N-334
Proposta d'activitats que tenen per objectiu guiar una recerca a través de fonts documentals per tal de donar resposta a unes preguntes inicials relacionades amb els eixamples de les ciutats.

Orientacions didàctiques 
Activitats 
Descripció de l’activitat                                                                                       

Es tracta de completar algunes activitats que tenen per objectiu guiar una recerca a través de fonts primàries per tal de donar resposta a unes preguntes incials.

El procés posa èmfasi en la metodologia d’anàlisi i els procediments per treballar amb fonts primàries com a recurs d’informació, així com també s’introdueix l’alumnat en la utilització de recursos d’informació accessibles en la xarxa, com són la cartoteca digital de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’aplicació ANC@ula de l’Arxiu Nacional de Catalunya, que presenta un conjunt de documents seleccionats amb finalitats didàctiques. 

En el procés es treballen documents textuals, fotografies i plànols.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________