De la ciutat medieval a la moderna. Els Eixamples

Músics ambulants a Barcelona. [1925-1930]. Autoria: Josep Gaspar i Serra. Fons Josep Gaspar i Serra. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-23-N-334. Codi doc ANC@ula 3073


Dossier Didàctic que té com a objectiu guiar una recerca a través de fonts documentals per tal de donar resposta a unes preguntes inicials relacionades amb els eixamples de les ciutats i les transformacions de l'Àntic Règim a l'Estat Liberal.

Descripció

Es tracta de completar activitats que tenen per objectiu guiar una recerca a través de fonts primàries per tal de donar resposta a unes preguntes inicials.

El procés posa èmfasi en la metodologia d’anàlisi i els procediments per treballar amb fonts primàries com a recurs d’informació, així com també s’introdueix l’alumnat en la utilització de recursos d’informació accessibles en la xarxa, com són la cartoteca digital de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’aplicació ANC@ula de l’Arxiu Nacional de Catalunya, que presenta un conjunt de documents seleccionats amb finalitats didàctiques.

En el procés es treballen documents textuals, fotografies i plànols.

Activitat dirigida a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències Socials).