El treball femení a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)

Enllaços a aquesta entrada

Dones treballant a la rereguarda en una
indústria de guerra instal·lada a la fàbrica
col·lectivitzada de l’empresa
Hispano-Suïssa. [1937-1938].
Autor: Fontseré.
ANC1-42-N-34682
Quin rol van tenir les dones en l’esforç col·lectiu de la societat catalana durant la guerra civil del 36? Orientacions didàctiques 
Activitats 

De la ciutat medieval a la moderna. Els Eixamples

Enllaços a aquesta entrada
Músics ambulants a Barcelona. [1925-1930]
Autor: Josep Gaspar i Serra
ANC1–23-N-334
Proposta d'activitats que tenen per objectiu guiar una recerca a través de fonts documentals per tal de donar resposta a unes preguntes inicials relacionades amb els eixamples de les ciutats.

Orientacions didàctiques 
Activitats 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________