Les pintures romàniques de Santa Maria de Taüll: creació i restauració

Enllaços a aquesta entrada

Dibuix de les pintures de
Santa Maria de Taüll. 1909.
ANC1-715-T-1992
A partir d'un document pertanyent al fons de la Junta de Museus de Catalunya, es plantegen un conjunt d'activitats que ens permeten, d’una banda, aprofundir en el coneixement d’aquesta institució i les estratègies que dugué a terme per a la preservació del patrimoni artístic; i, de l'altra, introduir algunes de les característiques principals de la pintura romànica a Catalunya. 


Relacions econòmiques al món rural: De l'Antic Règim a l'Estat Liberal.

Enllaços a aquesta entrada
Contracte d'arrendament de
terres. 18 de gener de 1891.  
ANC1-167-T
L'activitat es basa en l'anàlisi comparativa de dos documents, separats per poc més de cent anys, del fons Llinatge de Sentmenat, marquesos de Castelldosrius.
Aquesta ens permet aprofundir en els canvis i permanències en el pas del món del treball dels camperols de l'Antic Règim als de l'Estat Liberal, així com el rol de la dona en ambdós períodes; alhora que facilita una immersió en el context general de canvi polític i de les imposicions uniformistes que se'n deriven, específicament pel que fa a la llengua catalana.


Orientacions didàctiques 
Activitats 
Activitats (formulari)

El 19 de juliol amb imatges

Enllaços a aquesta entrada
Forces fidels al govern condueixen un
grup de presoners a la Prefectura.
Autor: Josep Maria Sagarra i Plana
ANC1-585-N
Activitats que permeten aprofundir en les primeres hores del cop d'estat del 36, a Barcelona, a partir de l'observació d'un conjunt d'imatges fotogràfiques.

Orientacions didàctiques 
Activitats
Activitats (formulari)

L’Olimpíada que no es va poder fer

Enllaços a aquesta entrada

Tarja d'identitat dels periodistes
acreditats a l'Olimpíada 
Popular de Juliol de 1936.  
ANC1-42-N
Introducció a l'esclat de la Guerra Civil espanyola a través de l'anàlisi de cartells relacionats amb l'Olimpíada Popular programada per al 1936 i els Jocs de Berlín.

Orientacions didàctiques
Activitats 
Activitats (formulari)


El 18 i 19 de juliol de 1936 a Barcelona, segons la premsa

Enllaços a aquesta entrada

Vista de la ciutat, des de la casa
familiar dels Brangulí, amb
resplendor de foc durant la
sublevació militar del 19 de juliol.
Autor: Brangulí
ANC1-42-N-14339 
El 18 de juliol es va produir un aixecament militar d’un sector de l’exèrcit espanyol a diverses ciutats.

Com es van viure els fets? Quines van ser les reaccions de persones, partits i institucions diverses davant dels esdeveniments?

En aquesta activitat es dóna resposta a aquestes preguntes amb l'ajut de fonts d'hemeroteca.

Bombardeigs aeris sobre Catalunya i Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939)

Enllaços a aquesta entrada
Edificis destruïts per un bombardeig.
Barcelona, Gran Via cantonada Balmes, 1938.
Autor: Brangulí
ANC1-42-N
Activitat que promou l'anàlisi, a partir de fonts d'arxiu, dels bombardeigs aeris sobre Catalunya i, en especial, sobre Barcelona, com una de les primeres experiències d'atac sobre la població civil, la qual caracterizà els conflictes bèl·lics del segle XX. 

Orientacions didàctiques 
Activitats 
Activitats (formulari)La Setmana Tràgica. Fem de reporters.

Enllaços a aquesta entrada

Cossos desenterrats i exhibits al
convent de les Magdalenes durant
la Setmana Tràgica. 1909.
Autor: Josep Maria Sagarra i Plana
ANC1-585-N-22
Es proposa una petita recerca basada en fonts fotogràfiques procedents de diversos fons documentals conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya i altres fonts, amb l'objectiu d'analitzar els fets de la Setmana Tràgica.

Orientacions didàctiques
Activitats
Activitats (formulari)
L'Spiridion, el darrer viatge

Enllaços a aquesta entrada
Imatge de la portada de la
publicació l'Spiridion el darrer viatge.
Proposta basada en la publicació l'Spiridion, el darrer viatge. Col·lecció Les Claus de la Història (1). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2003).

Permet aprofundir en el coneixement de l'organització del comerç català d'ultramar al segle
XIX.


Orientacions didàctiques 
Activitats 

Protegim el nostre patrimoni? L'exemple de Sant Climent de Taüll

Enllaços a aquesta entrada

Plànol de l’Església de Sant
Climent de Taüll. 1907.
ANC1-715-T-1935
L'anàlisi del document de sol·licitud de reconeixement de l'església de Sant Climent de Taüll com a patrimoni artístic permet inicidir en les polítiques de protecció del patrimoni català iniciades durant la Segona República espanyola.


Orientacions didàctiques 
Activitats 
Activitats (formulari)


El treball femení a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)

Enllaços a aquesta entrada

Dones treballant a la rereguarda en una
indústria de guerra instal·lada a la fàbrica
col·lectivitzada de l’empresa
Hispano-Suïssa. [1937-1938].
Autor: Fontseré.
ANC1-42-N-34682
Quin rol van tenir les dones en l’esforç col·lectiu de la societat catalana durant la guerra civil del 36? Orientacions didàctiques 
Activitats 

De la ciutat medieval a la moderna. Els Eixamples

Enllaços a aquesta entrada
Músics ambulants a Barcelona. [1925-1930]
Autor: Josep Gaspar i Serra
ANC1–23-N-334
Proposta d'activitats que tenen per objectiu guiar una recerca a través de fonts documentals per tal de donar resposta a unes preguntes inicials relacionades amb els eixamples de les ciutats.

Orientacions didàctiques 
Activitats 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________