La Guerra Civil

Enllaços a aquesta entrada
Defensar Madrid és defensar Catalunya
[1937]. Autor: Martí Bas i Blasi. 
Fons Col·lecció Pau Mercadé. 
Arxiu Nacional de Catalunya. 
 ANC1-151-N-99.
La Guerra Civil espanyola (1936-1939) és l'enfrontament bèl·lic sorgit arran de la rebel·lió militar i feixista contra el govern legítim de la República, el qual va conduir a la Dictadura Franquista.

L'alumnat, organitzat en grups cooperatius, ha d'identificar, descriure, analitzar la fiabilitat i contextualitzar fonts de l'Arxiu Nacional de Catalunya que permeten tractar diferents característiques del període.


Aquestes tasques tenen com a objectiu final editar i dissenyar una crònica periodística de la Guerra Civil.


Projecte adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO (Ciències socials). Aquest reuneix competències de l'àmbit social i digital.

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a itinerari complementari a les propostes didàctiques La Segona República i La Dictadura Franquista.

La Segona República

Enllaços a aquesta entrada
Al·legoria de la República.
Postal enviada per Normand 
Soler a Francesc Macià. 
[1931-1933]. 
Autor: no identificat. 
ANC1-818-T-9147.
La Segona República espanyola (1931-1939) es va caracteritzar per l'intent d'establir diferents reformes progressistes i liberals enmig de l'avançada dels feixismes. 

Es presenta una proposta didàctica consistent en un projecte cooperatiu que permet aprofundir en aquest període, a partir de la identificació, descripció i contextualització de fonts de l'Arxiu Nacional de Catalunya amb l'objectiu de dissenyar un joc de cartes.

Adreçada als alumnes de 4t d'ESO (Ciències Socials), es treballen competències de l'àmbit digital i social.


Es pot aplicar de manera aïllada o bé, com a part d'un itinerari, juntament amb les propostes "La Guerra Civil" i "La Dictadura Franquista".


Què és? Què hi passa?

Enllaços a aquesta entrada
Mercè Serra de Budallés banyant  la seva filla Maria Dolors Miquel Serra, a Barcelona. 27 de juny de 1916. Autor: Hermenter Serra Budallés. Fons Hermenter Serra de Budallés. Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-22-N-787.
  
A partir de preguntes obertes i senzilles, s'inicia una reflexió sobre els interrogants que s'han de plantejar en emprar la fotografia -en tant que document històric- i s'introdueix la metodologia d'anàlisi crítica de les fonts.
Què és? Què hi passa? Què em diu? qui m'ho diu? per què?...i jo, què en penso?

Aplicable a diferents nivells educatius, es recomana especialment a 4rt d'ESO.

Es treballa fonamentalment la Competència 2 de CCSS de l'ESO:
Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.Guió de desenvolupament de l'activitat
Fitxes

Avancem en la traducció dels nostres materials de suport a diferents llengües

Enllaços a aquesta entrada
Amb la voluntat de contribuir a la difusió dels materials didàctics que hem elaborat, hem iniciat la traducció dels materials de suport al castellà, l'anglès i el francès.

Posem a la vostra disposició la traducció al castellà, francès i anglès, dels pòsters de procediments:


        Interroguem les fonts
El cartell com a font històrica
       Anàlisi d’un conflicte


Amb aquesta acció l'SDANC dóna un pas més per tal de promoure l'aplicació didàctica dels documents d'arxiu i afavorir la construcció de coneixement, des d'una mirada competencial. La publicació de la llista dels represaliats pel franquisme

Enllaços a aquesta entrada
Per tal de commemorar el Dia Internacional dels Arxius, us proposem una activitat que ens permetrà aprofundir en el rol dels arxius en relació a la preservació de la Memòria històrica, i com a garants de drets individuals i col·lectius.


Què és la Memòria històrica?

Com ha encarat Espanya la Memòria de la Guerra Civil i el franquisme?

Quin rol hi juguen els arxius?

Treballarem de manera cooperativa, alternant el treball individual amb el treball en grup i, a partir de la consulta i contrastació de diverses fonts, per tal de donar resposta a aquestes preguntes.La vaga general de juliol de 1855

Enllaços a aquesta entrada
Vinyeta de l'auca "Dos cosas que
fan pó" [1855]. Autor no identificat. 
ANC1-160-N-674.
Codi doc ANC@ula 4403

La vaga de 1855 va ser la primera vaga general que es va donar a Catalunya i a Espanya.

En aquest dossier s'aprofundeix en el coneixement d'aquell episodi i en el coneixement del seu context econòmic social i polític, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts. 


S'analitzen els posicionaments de les diferents parts que hi intervenen i s'il·lustra amb un cas de repressió, el dels germans Clavé.

Com a síntesi final, es proposa l'elaboració d'un mapa conceptual (o pòster) del conflicte, amb l'ajut d'una pauta. 


Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 7è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________