Avancem en la traducció dels nostres materials de suport a diferents llengües

Enllaços a aquesta entrada
Amb la voluntat de contribuir a la difusió dels materials didàctics que hem elaborat, hem iniciat la traducció dels materials de suport al castellà, l'anglès i el francès.

Posem a la vostra disposició la traducció al castellà, francès i anglès, dels pòsters de procediments:


        Interroguem les fonts
El cartell com a font històrica
       Anàlisi d’un conflicte


Amb aquesta acció l'SDANC dóna un pas més per tal de promoure l'aplicació didàctica dels documents d'arxiu i afavorir la construcció de coneixement, des d'una mirada competencial. La publicació de la llista dels represaliats pel franquisme

Enllaços a aquesta entrada
Per tal de commemorar el Dia Internacional dels Arxius, us proposem una activitat que ens permetrà aprofundir en el rol dels arxius en relació a la preservació de la Memòria històrica, i com a garants de drets individuals i col·lectius.


Què és la Memòria històrica?

Com ha encarat Espanya la Memòria de la Guerra Civil i el franquisme?

Quin rol hi juguen els arxius?

Treballarem de manera cooperativa, alternant el treball individual amb el treball en grup i, a partir de la consulta i contrastació de diverses fonts, per tal de donar resposta a aquestes preguntes.La vaga general de juliol de 1855

Enllaços a aquesta entrada
Vinyeta de l'auca "Dos cosas que
fan pó" [1855]. Autor no identificat. 
ANC1-160-N-674.
Codi doc ANC@ula 4403

La vaga de 1855 va ser la primera vaga general que es va donar a Catalunya i a Espanya.

En aquest dossier s'aprofundeix en el coneixement d'aquell episodi i en el coneixement del seu context econòmic social i polític, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts. 


S'analitzen els posicionaments de les diferents parts que hi intervenen i s'il·lustra amb un cas de repressió, el dels germans Clavé.

Com a síntesi final, es proposa l'elaboració d'un mapa conceptual (o pòster) del conflicte, amb l'ajut d'una pauta. 


Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 7è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

Formes de lluita del moviment obrer: del ludisme als convenis col·lectius i les vagues (1854-56)

Enllaços a aquesta entrada
 Vinyeta de l’Auca “Dos cosas que
 fan pó”.  [1855].  
Autor no identificat.
ANC1‐160‐N‐674.
Codi doc ANC@ula 4403
Seguint un procés de recerca, l'activitat permet aprofundir en l'evolució de les reivindicacions obreres i en el context polític del XIX, a partir de l'anàlisi i contrastació de diverses fonts

La lluita obrera des de l'incendi de la Bonaplata fins al Bienni progressita:

- Quines eren les formes de mobilització obrera als inicis de la industrialització? Com van evolucionar?

  - Quins eren els diferents posicionaments polítics en relació a aquestes reivindicacions?


  Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

  Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 6è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"


  L’Associacionisme obrer: Sindicats i Societats Corals

  Enllaços a aquesta entrada
  Al∙legoria del moviment obrer.
  Fullet de commemoració de la fundació
  de l’Associació de Teixidors de
  Barcelona. [10 de maig de 854].
  Autor: No identificat.
     ANC1‐T-244‐72.
  Codi Doc ANC@ula 4382
  Aquest dossier permet analitzar dues formes d’associacionisme obrer a Catalunya en ple procés d'industrialització: el sindicalisme i les societats corals de J. A. Clavé.

  Es planteja com una petita activitat de recerca i anàlisi de fonts primàries i secundàries que permet aprofundir en la presa de consciència de classe dels obrers i el sorgiment dels primers sindicats d’ofici, veient la transformació dels gremis als sindicats. També es treballa una forma d’associacionisme de tipus més cultural: les corals obreres.

  Finalment, es proposa l'elaboració d'un text de conclusions sobre les condicions de vida de la classe obrera en el seu moment de formació, així com les diferents estratègies que segueixen per defensar els seus drets.

  Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

  Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 5è element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

  Les condicions de vida de la classe obrera a la Barcelona del XIX

  Enllaços a aquesta entrada
  Nomenament d’I.  Cerdà per
   formar part d’una comissió
  d’obrers [4 de juliol de 1855]
  ANC1‐244‐T-72.
  Codi doc ANC@ula 4383
  En la Barcelona del primer terç del segle XIX, al compàs de la industrialització, va sorgir una nova classe social.
  •Quina era aquesta nova classe social?
  •Quines eren les seves condicions de vida?
  •Quins eren els principals problemes als que s’enfrontaven?
  Per donar resposta a aquestes preguntes, en primer terme, es fonamenten els conceptes de classe social, classe obrera i artesanat. A continuació es proposa l'anàlisi crítica d'unes fonts primàries i de dades estadístiques que permetran aprofundir en el coneixement de la Barcelona del XIX i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya

  El còlera de 1854

  Enllaços a aquesta entrada
  Vinyeta de l’Auca del Còlera. [1855].
  Autor no identificat. ANC1-160-N-745.
  Codi doc ANC@ula 4414
  El dossier aprofundeix en les problemàtiques demogràfiques, urbanístiques i socials de la ciutat de Barcelona  a través l’epidèmia del còlera de 1854.

  Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

  Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a 3er. element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

  Tombem les muralles !!

  Enllaços a aquesta entrada
  Plànol de  la ciutat de Barcelona. 1840, 
  publicat en el Manual del viajero en
  Barcelona, Impremta de F. Oliva, 
  Barcelona: 1840. 
  A mitjans del XIX, amb la industrialització, Barcelona creix atapeïda dins de muralles i els obrers hi viuen en condicions precàries. 

  Per als obrers, l'enderrocament de les muralles serà una de les primeres fites en l'assoliment dels seus drets. Moltes veus s'alcen des de diferents sectors, a favor i en contra.  • Com es va donar el procés?
  • Quina és la idea de ciutat que s'imposa?
  • Quin rol hi té Ildefons Cerdà?

  Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO i Batxillerat (Història)

  Es pot treballar de manera aïllada o bé, com a segon element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya"

  La industrialització a la Barcelona del segle XIX

  Enllaços a aquesta entrada
  Comptes de la venda
   de la fàbrica de Joan
   Fabrega i Pere Caum.
  1802.
  ANC1‐769‐T‐703.
  Codi doc ANC@ula 4398
  Les activitats presentades en aquest dossier permeten realitzar una aproximació a les característiques que va adquirir la industrialització a Barcelona al segle XIX.

  Es treballa a partir documents d'arxiu, fonts bibliogràfiques i estadístiques, posant èmfasi en el treball sistemàtic i crític de les fonts com a procediment fonamental en la investigació històrica.
  Activitat adreçada als alumnes de 4rt d'ESO (CCSS) i Batxillerat (Història)
  Es pot treballar de manera aïllada o com a primer element de l'itinerari "La industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya" que es publicarà en breu  Els Fets de maig de 1937 a Barcelona. Visions d'un conflicte

  Enllaços a aquesta entrada  Fotografia: Barricades als "Fets de Maig".
   [3-5 de maig de 1937]. Autor: Brangulí. 
  ANC1-42-N-34822.
   Codi doc  ANC@ula 4333C

  Què va passar en els coneguts com a Fets de maig de 1937?

  Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), es van produir problemàtiques i conflictes diversos, fruit de la mateixa evolució bèl·lica, de la presència  de forces variades en cadascun dels bàndols, dels projectes que aquestes tenien, del context internacional, etc


  Els Fets de maig, són un episodi que permet abordar algunes d'aquestes problemàtiques que es van viure en el sí del bàndol republicà.

  Es proposa una recerca que, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts, permet aprofundir en el coneixement d’aquest conflicte, incidint en el context en què s’origina.

       
  Orientacions didàctiques
  Activitats (formulari)

  Orientacions didàctiques (issuu)
  Activitats (issuu)

  La incorporació del vot de les dones. La Segona República Espanyola (1931-1939) fa efectiu el sufragi universal

  Enllaços a aquesta entrada


  Cua per exercir el vot a les eleccions 
  de diputats a les Corts de la República
  [19 de novembre de 1933]
  Autor: Josep Maria Sagarra i Plana

  Com es va assolir el vot femení a Espanya?

  La incorporació del vot de les dones va representar un dels canvis fonamentals que es van donar durant la Segona República en relació a l'assoliment dels drets dels ciutadans.

  Es proposa una petita recerca que, a través de l'anàlisi de diverses tipologies de fonts, permet aprofundir en el coneixement d’aquest procés, incidint en el context en què s’origina, així com els obstacles i resistències que troba, i les conseqüències que se’n deriven.

       
  Orientacions didàctiques
  Activitats (formulari)

  Orientacions didàctiques (issuu)
  Activitats (issuu)

  La Guerra de Cuba (III): la Guerra d'Independència (1895-1898). Visions des de la Metròpoli

  Enllaços a aquesta entrada


  Pseudo-auca satírica de 
  16 vinyetes sobre la 
  Guerra d’Independència 
  de Cuba (1895-1898)
  [el 17 d’agost de 1895 a 
  “La Campana de Gràcia”, 
  Barcelona]
  Autor: No identificat.

  Es presenta la tercera i última d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

  En aquesta proposta, les activitats estan pensades per comprendre les causes de la Guerra de Cuba, en concret, de la Guerra d'Independència (1895-1898). S'analitzaran les causes, l'evolució i la finalització del conflicte. S'observaran les conseqüències de la guerra i la independència de Cuba.

  Es posa especial èmfasi en analitzar la guerra a través del contrast de visions diferents amb tres auques i les memòries d'un jove soldat català mobilitzat.  


  Orientacions didàctiques
  Activitats (formulari)

  Orientacions didàctiques (issuu)
  Activitats (issuu)

  La Guerra de Cuba (II): la Guerra dels Deu Anys (1868-1878). Anàlisi d'un conflicte

  Enllaços a aquesta entrada


  Auca dels principals 
  episodis de la Guerra 
  dels Deu Anys a Cuba 
  (1868-1878). [1869?]
  Autor: No identificat 
  (impremta Antoni Bosch, 
  Barcelona)

  Es presenta la segona d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

  En aquesta segona activitat, les activitats estan pensades per comprendre les causes de la Guerra de Cuba, en concret, de la Guerra dels Deu Anys (1868-1878). S'analitzaran les causes, l'evolució i la finalització del conflicte, posant especial èmfasi en analitzar la guerra a través de la visió que arribava a la premsa peninsular amb l'estudi d'una auca.

  Així mateix, s'analitzarà la guerra com un "conflicte", havent-se de completar un esquema interpretatiu que ha de resumir les causes, els sectors enfrontats, l'evolució, etc.., del conflicte. 

     Orientacions didàctiques
  Activitats (formulari)

  Orientacions didàctiques (issuu)
  Activitats (issuu)


  La Guerra de Cuba (I): La Colònia. Economia, societat i política de la Cuba colonial

  Enllaços a aquesta entrada
  Escrit de la "Liga de Productores 
  del Principado de Cataluña"
   en  relació a la reforma 
  aranzelària amb l'illa 
  de Cuba. [23.05.1895].  
  ANC1-1114-T-1242
  Es presenta la primera d'un conjunt d'activitats adreçades a l'anàlisi d'un conflicte polític: la Guerra d'Independència de Cuba.

  La Guerra de Cuba va ser un conflicte en el que es van dirimir els interessos dels cubans i els de la metròpoli. El seu estudi ens aporta claus fonamentals per comprendre la Història Contemporània de Cuba, d'Espanya i de Catalunya, així com dels processos imperialistes i colonials a nivell general.

  En aquesta primera activitat, s'estudiarà l'estructura econòmica, social i política de la Cuba colonial, des del seu descobriment pels europeus fins a finals del segle XIX. L'objectiu és que l'alumnat disposi dels elements necessaris per comprendre les causes estructurals que van dur a la Guerra d'Independència. S'estudiaran les posicions polítiques dels diferents sectors econòmics a través de l'anàlisi crític de fonts primàries. Veurem, també, quina va ser la participació dels catalans en l’activitat econòmica i política de l’illa.  

  En resum, veurem com s’estructurava la societat i l’economia de la Cuba colonial, quedant-nos a les portes del procés independentista cubà.


  El descobriment d'Amèrica. Entre la història i la llegenda.

  Enllaços a aquesta entrada
  Vinyeta de l’auca El descubrimiento
  de América
  . [
  ca.1920].
  Autor: no identificat.
  ANC1-160-N-815.
  Codi doc ANC@ula 4331

  El “descobriment” d’Amèrica ha estat considerat un dels fets més importants de la Història.

  Com s’ha construït el relat que ens explica aquells esdeveniments? Fins a quin punt correspon a un discurs basat científicament o a la construcció d’una llegenda? I si és així, amb quina finalitat?

  Es proposa una aproximació a la història del Descobriment d’Amèrica i a la figura de Cristòfor Colom, a través de l’anàlisi del discurs històric des d’un posicionament crític.


  ► Orientacions didàctiques
  ► Activitats (formulari)

  Orientacions didàctiques (issuu)
  Activitats (issuu)  Nova col·lecció de materials

  Enllaços a aquesta entrada


  El Servei Didàctic de l'ANC inicia una nova col·lecció de materials amb l'objectiu de sintetitzar de manera gràfica els procediments que impliquen l'observació i l'anàlisi de fonts d'arxiu

  El format de pòster permet tenir-lo exposat a l'aula, com a referent, per als alumnes que elaboren projectes i treballs que incorporen les fonts


  Investigar per escriure. "La Divisón Azul". 1941-1943

  Enllaços a aquesta entrada
  Tombes de dos soldats espanyols de

   "La División Azul". 

  Autor No identificat.  ANC1-555-N-541. 
  Codi doc ANC@ula 4320 
  Es proposa un treball d’indagació per esbrinar el significat de la fotografia i la presentació dels resultats en un article de la revista escolar
    
  Amb aquestes activitats es treballen objectius curriculars relacionats amb el coneixement de la Segona Guerra Mundial i del Franquisme,  així com competències relacionades amb la recerca, especialment pel que fa a l’anàlisi de fonts i l’assoliment de la mentalitat crítica.


  ► Activitats 
  ► Activitats (formulari)

  ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

  C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________